Letní tábor Méďa pro děti od 5 - 16 let

Souhlas

Souhlas se zpracováním osobních údajů,
nezbytných pro účast dítěte na letním táboře


Na základě tohoto souhlasu se Vaše dítě bude moci zúčastnit námi
pořádaného dětského tábora. Jedná se o údaje, které jsou pro nás
k přípravě a organizaci tábora nezbytné, a v případě nutnosti je po nás
mohou dále vyžadovat oprávněné instituce (např. Krajská hygienická
stanice, zdravotní zařízení apod.), kterým jsme povinni je poskytnout.
Souhlas je udělován dle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU)
679/2016 o Ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále jen „GDPR“ dle
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“) a
o změně některých zákonů.
Zaškrtnutím předmětného políčka v elektronické přihlášce udělujete
provozovateli tábora, jakožto správci osobních údajů, svůj souhlas s tím,
aby zpracovával osobní údaje, obsažené v elektronické přihlášce,
konkrétně:
- jméno přihlašovaného dítěte
- datum narození přihlašovaného dítěte
- bydliště přihlašovaného dítěte
- jméno zákonného zástupce dítěte
- telefonní a e-mailové spojení na zákonného zástupce dítěte
Tyto osobní údaje budou využity výhradně pro nezbytnou administrativní
přípravu a organizační zajištění táborového pobytu, za účelem
poskytnutí relevantních služeb, pořádaných organizátorem.
Osobní údaje budou zpracovávány maximálně po dobu dvou let,
následně budou smazány a skartovány.
Tento souhlas udělujete jako zákonný zástupce (objednatel pobytu)
dobrovolně a můžete ho kdykoliv zrušit formou e-mailového oznámení
na adresu tabormeda@seznam.cz. Pokud k tomuto zrušení dojde před
uskutečněním objednaného pobytu, bude vzhledem k nemožnosti pobyt
realizovat postupováno dle platných Smluvních podmínek - bod 5)
Zrušení pobytu objednatelem.