Letní tábor Méďa pro děti od 5 - 16 let

Platby a storno

*Zašlete nevratnou zálohu ve výše uvedeném termínu na číslo účtu (najdete v rubrice kontakty) nebo ji doručte osobně. Pokud nezaplatíte zálohu v daném termínu uvedeném na přihlášce, budou na místa Vašich dětí umístěni náhradníci.

*V případě příspěvku zaměstnavatelem na pobyt dětí, je nutné nám zaslat na email objednávku na fakturu. Nezapomeňte nám poslat všechny potřebné údaje pro vystavení faktury. Jméno zaměstnance, název a sídlo firmy, jména dětí a na jakou částku máme fakturu vyplnit. Pokud budete mít zájem o jakýkoli jiný doklad o zaplacení nebo o účasti Vašich dětí na našich akcích telefonujte (606220164) nebo pište na email.

Storno poplatky

*Tábory – nevratná záloha + 50% doplatku v případě odhlášení dítěte měsíc před uskutečněním tábora.V případě zrušení pobytu z důvodu nemoci méně jak 10 dní před táborem činní storno poplatek nevratná záloha + 70% doplatku. V ostatních případech se platba nevrací.