Přihlášení a platby

Přihlášení dětí a faktury

*Vyplňte závaznou přihlášku, kterou najdete ve stejnojmenné rubrice. Doručte ji Vámi nejjednodušším způsobem (poštou, emailem, osobně…). Po odeslání přihlášky jsou Vaše děti automaticky přihlášeny. Zprávy o přijetí nepodáváme. Pouze, když už nejsou žádná volná místa. Pokud zde přihlášku  nenajdete, je tábor obsazen. Volná místa pro doplnění dětí v chatkách nebo na budově najdete v rubrice aktuality.

*Zašlete nevratnou zálohu ve výše uvedeném termínu na číslo účtu (najdete v rubrice kontakty) nebo ji doručte osobně. Pokud nezaplatíte zálohu v daném termínu uvedeném na přihlášce, budou na místa Vašich dětí přihlášeny náhradníci.

*V případě příspěvku zaměstnavatelem na pobyt dětí, je nutné nám zaslat na email objednávku na fakturu. Nezapomeňte nám poslat všechny potřebné údaje pro vystavení faktury. Jméno zaměstnance, název a sídlo firmy, jména dětí a na jakou částku máme fakturu vyplnit. Pokud budete mít zájem o jakýkoli jiný doklad o zaplacení nebo o účasti Vašich dětí na našich akcích telefonujte (606480010) nebo pište na email.

Storno poplatky

*Tábory – nevratná záloha + 50% doplatku v případě odhlášení dítěte měsíc před      uskutečněním tábora.V případě zrušení pobytu z důvodu nemoci méně jak 10 dní před táborem  činní storno poplatek nevratná záloha + 70% doplatku. V ostatních případech se platba nevrací.

*Výlety – 200,-Kč  v případě odhlášení dítěte 3 dny před uskutečněním výletu.

*Muzikály – 500,- Kč za lístek a 200,- Kč za autobus a organizaci měsíc před uskutečněním  zájezdu.

Za  nepřítomného přihlášeného je nejlepším řešením sehnat náhradníka. Pokud se to nepodaří Vám, zkuste naši pomoc! 😉